Ap nỉ da cá có mũ Jumping BG
Mã sản phẩm:

Mô tả:

Họa tiết chấm bị độc đáo

Dễ dàng phối hợp trang phục và phụ kiện

Chất liệu: Nỉ

Xuất xứ: Hàng Việt Nam XK