CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM:

-   Thời gian đổi sản phẩm trong vòng 07 ngày (kể từ ngày xuất hóa đơn đối với mua hàng trực tiếp hoặc kể từ ngày nhận được sản phẩm đối hóa đơn với mua hàng online)

-   Sản phẩm phải nguyên vẹn không qua giặt là, tẩy rửa, còn nguyên tem, nhãn mác và phải có hóa đơn để đối chiếu.

-   Sản phẩm đổi phải ngang giá hoặc giá lớn hơn so với sản phẩm trả.

-   Tây không chịu bất cứ chi phí phát sinh khi đổi trả hàng hóa