XD BT chữ LUBO
Mã sản phẩm:

Mô tả:

Chất liệu PU + PVC
Xuất xử: Hàng Việt Nam
Size: 20 đến 25