QA thun dài BT Gap
Mã sản phẩm:

Mô tả:

Thiết kế thời trang 

Dễ dàng kết hợp trang phục và phụ kiện

Chất liệu: Nỉ

Xuất xứ: Hàng Việt Nam XK